Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro reklamaci

Adresát:                www.radiodilna.cz, Marek Sochor, Jihlavská 1007, 59101, Žďár n. S.

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

 

https://www.radiodilna.cz/user/documents/upload/FORMULÁŘ PRO REKLAMACI.pdf